Zmiany w rejestrze BDO

Zakaz wprowadzania na rynek produktów jednorazowego użytku

Z dniem 24-05-2023 r. weszła w życie ustawa zakazująca wprowadzania na rynek wybranych
produktów jednorazowego użytku, wykonanych z tworzyw sztucznych. W przypadku złamania
zakazu ustawowego, wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie miał możliwość
nałożenia kary w wysokości od 10 tys. do 500 tys. zł.

Zakaz wprowadzania na rynek produktów jednorazowego użytku Read More »