Dyrektywa single-use plastics (SUP)

Kolejne kroki w drodze ku pożegnaniu z jednorazowym plastikiem! Unijne ograniczenia dotyczące stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży. Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy trzech rozporządzeń – autorstwa resortu klimatu i środowiska.

Warto przypomnieć, że już od 24 maja 2023 r. obowiązuje zakaz wprowadzania do obrotu m.in.:


– styropianowych pojemników na napoje i posiłki, 
– plastikowych sztućców, talerzy, słomek, mieszadełek, 
– wyrobów z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych,
– plastikowych patyczków higienicznych, plastikowych patyczków mocowanych do balonów.

 

Od stycznia 2024 r. w branży gastronomicznej, handlowej, także w maszynach vendingowych, są pobierane opłaty za opakowania (na posiłki i napoje) z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Z dniem 1 stycznia 2024 r. w życie weszły nowe przepisy rozporządzeń, zakładające dodatkowe opłaty za produkty z tworzyw sztucznych. Przykładowo, za oferowane przez przedsiębiorcę plastikowe kubki na napoje jednorazowego użytku (w tym pokrywki i wieczka), opłata wynosi 20 gr, natomiast do pojemników na żywność (do bezpośredniego spożycia na miejscu lub na wynos, jak pudełka z pokrywką lub bez), należy doliczyć kwotę 25 gr.

 

Zatem, za Dziennikiem Ustaw, w grudniu 2023 r., opublikowane zostały, a następnie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. następujące rozporządzenia:

 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie
stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące
opakowaniami (Dz.U. 2023 poz. 2679);

 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie
stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. 2023 poz. 2683);

 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie
stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z
produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (Dz.U. 2023 poz. 2686).

 

Przepisy wymienionych trzech rozporządzeń związane są z wdrożeniem do regulacji krajowych dyrektywy unijnej  single-use plastics  (SUP) – ograniczenie plastiku, tym samym ograniczenie zanieczyszczenia środowiska wyrobami plastikowymi jednorazowego użytku. Zbiór przepisów reguluje też stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań. Opłata produktowa, jest to rodzaj opłaty ekologicznej, która jest nakładana na podmiot, który wprowadza do obrotu poszczególne produkty. Na skutek obowiązku określonego w art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 i 1852).


Wprowadzona została też opłata na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego rodzaju, jakie przedsiębiorca wprowadził do obrotu, a które są w publicznych systemach zbierania odpadów. Opłata dotyczy też uprzątania, transportu i przetwarzania wspomnianych odpadów. Stawki wynoszą:


1. 0,10 zł za 1 kg:
• pojemników na żywność, w tym posiłki typu fast food, paczki i owijki,
• pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów, ich zakręteki oraz wieczka,
• kubków na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka,
• lekkich plastikowych toreb na zakupy.
2. 0,01 zł za sztukę wyrobów tytoniowych z filtrami i samych filtrów z zawartością tworzyw sztucznych.
Opłaty dotyczą też produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, wprowadzonych przez przedsiębiorcę do obrotu i wynoszą 0,01 zł za sztukę:
• balonów (z wyłączeniem tych na użytek przemysłowy, czy zastosowań profesjonalnych),
• chusteczek nawilżanych.

 

Od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą żywności, będą mieli obowiązek zapewnić klientom opakowania alternatywne, wykonane z innych materiałów niż tworzywa sztuczne (w tym innych niż biodegradowalne tworzywa sztuczne, bądź opakowania wielokrotnego użytku).


Szukasz wsparcia przy wypełnianiu zobowiązań oraz sprawozdawczości w BDO? Poza rejestracjami, konsultacjami oraz aktualizacjami wpisów, jak i wszechstronną obsługą systemu BDO, zajmujemy się również profesjonalnym wypełnianiem sprawozdań do BDO. Jeżeli nie masz pewności, czy na Twoim podmiocie również ciąży taki obowiązek albo zwyczajnie chcesz zdać się na wiedzę i umiejętności doświadczonych specjalistów – zachęcamy do skorzystania z naszych usług.