NASZE USŁUGI

BDO – Rejestracja firmy

BDO – Sprawozdanie firmy

KOBiZE - Roczny raport firmy

KOBiZE – Rejestracja firmy

Analiza obowiązków Państwa firmy w zakresie ochrony środowiska

BDO – Aktualizacja danych lub wyrejestrowanie firmy

Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego

Kompleksowa obsługa firmy w zakresie Ochrony Środowiska

Wniosek o pomoc de minimis dot. opłat środowiskowych

Kompletny audyt środowiskowy

BDS - Sprawozdanie środowiskowe

Konsultacja w zakresie systemu BDO

Świadectwo charakterystyki energetycznej

BDO – Wystawienie karty przekazania odpadów (KPO)

Analiza zgodności danych w systemie BDO