Świadectwo charakterystyki energetycznej

Mamy Państwu do zaoferowania kompleksową pomoc w uzyskaniu świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

– Proces przygotowywania świadectwa charakterystyki energetycznej jest wykonywany za pomocą systemu teleinformatycznego, w którym administrowany jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej

 

– Metodykę określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodyki wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

 

– Charakterystykę energetyczną ustala się na podstawie standardowego sposobu użytkowania budynku lub jego części oraz metodyką opartą na rzeczywistej ilości wykorzystanej energii

 

– Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego wykonania

 

– Gwarantujemy szybkie terminy realizacji, najczęściej są to 2-7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia oraz uzyskania od Państwa niezbędnych informacji

 

– Nasz wykwalifikowany specjalista błyskawicznie przeanalizuje Państwa sprawę i przekaże jakich dokładnie danych będzie potrzebował do procesu sporządzenia charakterystyki

 

– Zapewniamy dokładność merytoryczną i formalną – wysoka jakość świadczonych usług to główny cel naszej działalności

599,00  + VAT

Produkt dostępny na zamówienie

OPIS

 

1. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem mówiącym o wielkości zapotrzebowania budynku lub części budynku na energię konieczną do realizacji potrzeb energetycznych. Uwzględniając w tym energię wykorzystywaną do ogrzewania oraz wentylacji, dostarczania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i w przypadku budynków niemieszkalnych dodatkowo oświetlenia.

 

 

2. Świadectwo charakterystyki energetycznej uwzględnia informacje odnośnie zapotrzebowania na energię, wyrażone poprzez różne wskaźniki. Jego podstawowym celem jest określenie charakterystyki energetycznej obiektu. Na tą potrzebę wykorzystywany jest wskaźnik EP, zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną który określa ilość kWh energii pierwotnej niezbędnej do zaspokojenia w ciągu roku potrzeb związanych z użytkowaniem określnego obiektu, przypadających na 1 m2 jej całkowitej powierzchni.

 

 

3. Zamiarem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej jest szerzenie budownictwa efektywnego energetycznie oraz podniesienie świadomości publicznej odnośnie potencjału zwiększenia oszczędności energii w budynkach.

 

 

4. Na podstawie wykonanego świadectwa właściciel, najemca lub użytkownik danego obiektu będzie mógł oszacować roczne zapotrzebowanie na energię oraz jej koszt. Świadectwo sporządza się na potrzeby najemcy lub kupującego.

 

 

5. W przypadku gdy właściciel budynku lub lokalu nie przygotuje stosownego świadectwa, wówczas nabywca lub najemca może wykonać wspomniane świadectwo na koszt zbywającego lub wynajmującego nieruchomość. Nabywca lub najemca nie ma możliwości aby zrzec się prawa do otrzymania takiego świadectwa.

 

 

6. Od 28 kwietnia 2023 roku również inwestor będzie zobowiązany aby dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku tego wyłączone zostały domy do powierzchni 70 m2 zabudowy dla własnych celów mieszkaniowych.

 

 

7.  Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazywane jest w formie elektronicznej – wraz z numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej. Ponadto istnieje również możliwość dostarczenia oryginału świadectwa w wersji papierowej.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

* Jeśli będą Państwo mieli dodatkowe pytania jeszcze przed wykonaniem zlecenia lub podczas realizacji usługi – przydzielony ekspert chętnie na nie odpowie.

 

 

* Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej powierza właściciel lub zarządca budynku, w sytuacji sprzedaży lub najmu nieruchomości. Również osoba której przysługuje spółdzielcze prawo własności do lokalu, w przypadku przeniesienia tego prawa.
Taki obowiązek posiada także inwestor przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

 

 

* Świadectwa sporządzone przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) będą obowiązywały przez czas, na jaki zostały wykonane. Lecz świadectwo utraci swoją ważność przed upływem tego terminu, w momencie gdy zostaną wykonane roboty budowlano-instalacyjne, czego wynikiem będzie zmiana charakterystyki energetycznej budynku lub jego części, m.in. w przypadku wymiany źródeł ciepła, okien lub docieplenia obiektu.

 

 

* W wyniku nowelizacji przepisów od dnia 28 kwietnia 2023 roku, świadectwo będzie można otrzymać w formie papierowej oraz elektronicznej.

 

 

* Poniższe stawki są cenami minimalnymi za usługi realizowane dla danego obiektu na terenie Wrocławia oraz w promieniu 5 km. W innych przypadkach, ceny są ustalane indywidualnie przed realizacją zlecenia w zależności od zakresu i lokalizacji, dostępności do dokumentacji technicznej, charakterystyki instalacji wewnętrznych oraz rozmiaru budynku.

 

 

599,00 złotych + VAT – lokal mieszkalny
799,00 złotych + VAT – dom jednorodzinny
1 249,00 złotych + VAT – dom wielorodzinny
1 499,00 złotych + VAT – pozostałe obiekty

 

 

Jak rozpocząć współpracę?

 

➔Telefonicznie lub drogą e-mailową
W celu złożenia zamówienia uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny, za pomocą formularza kontaktowego lub tradycyjną drogą mailową.

 

➔Zamówienie przez e-sklep
Zamówienia można również składać za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, dodając dowolną usługę do koszyka i podając niezbędne dane Państwa firmy w celu realizacji usługi. Jest to najszybszy możliwy sposób powierzenia nam Państwa spraw i uzyskania realizacji zamówienia.

 

Kwestie związane z doradztwem energetycznym oraz ochroną środowiska to nasza codzienność.
Wiemy, że czas jest dla Państwa bardzo ważny dlatego zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.