Dyrektywa single-use plastics (SUP)

Kolejne kroki w drodze ku pożegnaniu z jednorazowym plastikiem!
Unijne ograniczenia dotyczące stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych
z tworzyw sztucznych ze sprzedaży. Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy trzech rozporządzeń – autorstwa resortu klimatu i środowiska.

Dyrektywa single-use plastics (SUP) Read More »