Wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach – jakie ma obowiązki?

Firma produkcyjna współpracująca z klientami B2B oraz B2C, która zajmuje się wytwarzaniem, a następnie transportowaniem swoich wyrobów, czego niezbędnym elementem jest również ich zabezpieczanie przy użyciu odpowiednich opakowań. Pośrednik trudniący się przyjmowaniem, przepakowywaniem oraz dostarczaniem produktów do kolejnych odbiorców. Aż wreszcie – sklep internetowy prowadzący m.in. sprzedaż wysyłkową.
Wiesz, co łączy te wszystkie typy działalności? Każda z nich wprowadza produkty w opakowaniach, co naturalnie rodzi konieczność spełniania przez nie szeregu obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa.

Sprawdź, kogo dotyczą i jakiego rodzaju obowiązki ciążą na podmiotach zajmujących się wprowadzaniem opakowań oraz produktów w opakowaniach.


Wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania – definicja i charakterystyka

Mianem jednostek wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach nazywamy przedsiębiorstwa, których specyfika działalności pośrednio lub bezpośrednio wiąże się z koniecznością użytkowania oraz wprowadzania do obrotu opakowań.

Wprowadzającymi mogą zatem być firmy zajmujące się:

  • Wprowadzaniem produktów w opakowaniach posiadających własne oznaczenia (tzw. znaki towarowe).
  • Pakowaniem wyrobów produkowanych i dostarczanych przez inne firmy.
  • Produkowaniem i sprzedawaniem posiłków oferowanych na wynos.
  • Sprzedażą produktów, które wymagają pakowania (ten wymóg dotyczy działalności, której powierzchnia handlowa jest większa niż 500 metrów kwadratowych).

Obowiązki wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach. Jakie są?

Firmy, których dotyczą takie obowiązki, muszą spełniać określone kryteria. W przypadku braku ich spełnienia – musisz przygotować się na dotkliwe kary natury prawnej oraz finansowej.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja organizacja w pełni się z nich wywiązuje – postaw na współpracę ze specjalistami, którzy odpowiedzą za cały proces analizy, rejestracji, jak i aktualizacji Twojego wpisu w BDO. Szczegóły naszej oferty znajdziesz tutaj.

 

Pierwszym i zarazem podstawowym z nich każdego podmiotu, który podlega takim regulacjom prawnym, jest rejestracja w BDO. Wiąże się ona z koniecznością poniesienia symbolicznych kosztów.

Opłata rejestracyjna wynosi odpowiednio: 100 złotych dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 złotych dla pozostałych firm. Uiszcza się ją jednorazowo, natomiast w kolejnych latach zamienia się ona w tzw. opłatę roczną, która wynosi dokładnie tyle samo.

 

Drugi obowiązek wprowadzającego opakowania i produkty w opakowaniach dotyczy prowadzenia regularnych działań, na które składają się takie aktywności, jak:

  • Prowadzenie odzysku i recyklingu odpadów – to działanie może być realizowane bezpośrednio przez daną jednostkę, jednak z powodzeniem można je zlecić wyspecjalizowanym organizacjom, które pobierają za te czynności określone opłaty.
  • Ewidencjonowanie ilości wprowadzanych opakowań – takie dane można przechowywać w formie fizycznej lub elektronicznej przez okres minimum 5 lat.
  • Umieszczanie numeru BDO – na dokumentach wynikających wprost z prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Coroczne raportowanie – każdy tego typu podmiot jest także zobowiązany do składania rocznych sprawozdań bezpośrednio do BDO.

Czy to jedyne obowiązki dotyczące jednostek, które wprowadzają opakowania na rynek?

Do innych ważnych obszarów możemy zaliczyć działania edukacyjne. W zależności od rozmiarów oraz możliwości danej jednostki, mogą one przyjąć formę wsparcia finansowego innych, już realizowanych kampanii promocyjnych, bądź też mogą występować w formie opłat – przekazywanych bezpośrednio do marszałka danego województwa (na specjalnie wydzielonego do tego celu konto).

 

Jakie konsekwencje grożą za niewywiązanie się z takich obowiązków?

Ewentualne kary za niezastosowanie się do stawianych wymogów są powiązane bezpośrednio z konkretnymi obowiązkami. W ten sposób brak wpisu do rejestru BDO może skutkować nałożeniem grzywny sięgającej od 5000 do nawet 1 000 000 zł. Brak osiągnięcia limitów recyklingu może wiązać się z karą nawet kilku tysięcy złotych. Natomiast brak złożenia odpowiednich sprawozdań – nawet 5000 złotych.

 

Szukasz wsparcia w wypełnianiu zobowiązań oraz sprawozdawczości BDO?

Poza rejestracjami oraz aktualizacjami wpisów, jak i wszechstronną obsługą BDO, zajmujemy się również profesjonalnym wypełnianiem sprawozdań BDO.

Jeżeli nie masz pewności, czy na Twoim podmiocie również ciąży taki obowiązek albo zwyczajnie chcesz zdać się na wiedzę i umiejętności doświadczonych specjalistów – skorzystaj z naszych usług.