Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej, nazywane niekiedy certyfikatem lub paszportem energetycznym, jest dokumentem przedstawiającym wielkość zapotrzebowania
na energię dla użytkowanego budynku bądź części budynku. Powstałe przy tym potrzeby
energetyczne obejmują m.in. energię na cele: systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej Read More »